Fundusze Europejskie
Strona główna/O przedszkolu/Programy i projekty/Jak dbać o swoje zdrowie Przedszkolak wam powie

Jak dbać o swoje zdrowie Przedszkolak wam powie

Dbanie o zdrowie, harmonijny rozwój fizyczny, sprawność i zaradność ruchowa, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych to szczególne zadanie wychowania zdrowotnego w przedszkolu.

Certyfikat przyjęcia do programu

Celem głównym programu jest dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy aktywności. Program składa się z dwóch części integralnie ze sobą powiązanych .Część I- to wstępne uwagi na temat całości programu , część II- zawiera treści programowe dot. edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Treści programowe edukacji zdrowotnej zostały podzielone na pięć rozdziałów, z których każdy odnosi się do konkretnych bloków tematycznych.

Program dostosowany jest do specyfiki przedszkola, otaczającego środowiska i możliwości dzieci. Treści zawarte w programie przeznaczone są dla dzieci 3-4-5 letnich. Dotyczą wiedzy i umiejętności kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, moralnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, kulturowo-estetycznej, technicznej oraz intelektualnej. Realizacja tych treści umożliwi w przyszłości wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności.

16 czerwca 2011 roku nasza placówka została przyjęta do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Dbamy o to, aby przedszkolaki zdobyły podstawowe wiadomości na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, by wiedziały co sprzyja ,a co zagraża zdrowiu.Od ponad 10 lat jesteśmy organizatorami miejskiej Sportowej Olimpiady Przedszkolaków , w której biorą udział dzieci z oleśnickich szkół i przedszkoli oraz Pikniku rodzinnego.

do góry