Fundusze Europejskie

Zabawy w teatr

22 Marca 2021

W ubiegłym tygodniu „Krasnale” realizowały tematykę związaną z teatrem. Zabawy w teatr wyzwoliły w dzieciach ogromną aktywność własną. Kącik teatralny, a w nim różnorodne stroje i rekwizyty pobudziły dzieci do tworzenia własnych tekstów, fabuły i przedstawień. W  ramach realizacji tematu Zabawa w teatr wykonaliśmy również piękne prace plastyczne - Teatrzyki kukiełkowe wg pomysłu dzieci, które również były okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci dowiedziały się, jat powstaje sztuka teatralna i wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, scena, kurtyna, sufler, rekwizyty, dekoracja, kostiumy. Dzieci uczestniczyły również online w warsztatach teatralnych online , które utrwaliły zdobyte w ciągu całego tygodnia wiadomości i umiejętności oraz przybliżyły przedszkolakom zawód aktora.

Agnieszka Świątek

do góry