Fundusze Europejskie

Misja

Misja Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy

  • Jesteśmy po to, aby spełniać oczekiwania naszych klientów.
  • Wspomagamy rodziców w trudnym procesie wychowania dzieci.
  • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
  • Wspieramy indywidualny rozwój dziecka po przez szeroko rozumiany kontakt ze sztuką.
  • Traktujemy powierzone naszej opiece dzieci jednakowo i z poszanowaniem ich praw.
  • Nasze działania skierowane są na wszechstronny rozwój dziecka.
  • Dzieci osiągają pełne przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

W naszym przedszkolu od lat wykorzystujemy w edukacji dzieci zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne oraz różnorodne i innowacyjne metody i formy pracy. Przedszkolną tradycją są "Dni Teatru", Koncerty Jesienne dla Rodziców oraz "Konkurs Recytatorski", w których biorą udział dzieci z całego przedszkola. Naszymi widzami są również dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, rodzice i inni zaproszeni goście.

Zajęcia sportowe Zajęcia teatralne

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo stosując w pracy z nim różnorodne metody stymulujące wszechstronny rozwój. Dzieciom nowoprzyjętym zapewniamy okres adaptacyjny (realizacja programu „ Idę do przedszkola”). W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka organizujemy codzienny pobyt na powietrzu; zabawy ruchowe, spacery i wycieczki. Współpracujemy także ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog), którzy wspomagają nas w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.

Zajęcia na sali

Efektem naszej pracy są liczne sukcesy i osiągnięcia dzieci, a także absolwentów naszego przedszkola w organizowanych konkursach, quizach, spartakiadach sportowych itp.

Przedszkole Nr 6 jest placówką przyjazną dzieciom, nowoczesną i skomputeryzowaną .

do góry