Fundusze Europejskie

Trochę historii

Historia powstania przedszkola datuje się od roku 1950 kiedy to w budynku administracyjnym oleśnickich zakładów obuwia zorganizowano przedszkole zakładowe.

W latach 1960-1969 kierownictwo zakładów zaczęło czynić usilne starania o uzyskanie funduszy na budowę nowego przedszkola dla dzieci swoich pracowników. Duże zaangażowanie i pomoc w załatwieniu sprawy wykazało Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego w Łodzi. W konsekwencji działań podjętych przez w/w instytucję Ministerstwo Przemysłu Lekkiego przyznało środki finansowe na budowę nowej placówki przedszkolnej w Oleśnicy.

W dniu 13 września 1969 r. dokonano uroczystego otwarcia przedszkola przy ul. Kazimierza Wielkiego, którego dyrektorem została p. Cecylia Niedzielska.

Otwarcie przedszkola Otwarcie przedszkola zdjęcie 2

1 września 1975 r. na stanowisko dyrektora przedszkola DZPS "Odra" w Oleśnicy powołana została mgr Krystyna Głowacka. W przedszkolu znajdowało się wówczas 210 dzieci w pięciu oddziałach rannych i jednym oddziale na drugiej zmianie. Kosztem likwidacji sali gimnastycznej i sali zabaw zwiększono liczbę oddziałów do 7.

Leżakowanie w danych czasach

W dniu 30 maja 1980 r. podczas obchodów XXX lecia swojego istnienia Przedszkole DZPS "Odra" otrzymało imię "Misia Uszatka"

21 listopada 1984 r. dyrektor Domicela Łyczkowska gości w placówce delegację kobiet z NRD oraz Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich, druga wizyta miała miejsce 19 listopada 1986 r.

W 1994r. Uchwałą Zarządu Miejskiego Oleśnicy Nr 41/94 z dnia 23.09.1994r. nadany zostaje placówce Akt Założycielski , który ustala jej organizację i stwierdza, że Przedszkole Nr 6 jest publicznym przedszkolem podległym Gminie Miejskiej Oleśnicy. 1 września 1995r., w drodze konkursu, stanowisko dyrektora powierzono mgr Jadwidze Grodzkiej.

Z biegiem lat przedszkole zmieniało swoje oblicze, sukcesywnie prowadzone były prace modernizacyjne . W 2008 r. w placówce przeprowadzony został remont kapitalny, wymienione zostały instalacje; elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, sale zajęć dzieci i łazienki nabrały blasku (wymieniona została armatura sanitarna i glazura ).

Remont przedszkola Remont przedszkola zdjęcie 2

W 2011 roku budynek przedszkola ocieplono i wykonano nową elewację zewnętrzną. W kolejnym roku wymienione zostało ogrodzenie zewnętrzne wokół przedszkola, a w 2013 wykonana została droga dojazdowa wraz z chodnikami .

Systematycznie doposażano przedszkole w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt. i urządzenia do zabaw dla dzieci (ogród przedszkolny).

do góry