Fundusze Europejskie

Kocham przedszkole

kocham przedszkoleMirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą sferę rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.
W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

do góry