Fundusze Europejskie

Optymistyczne przedszkole

Program "Optymistyczne Przedszkole" zawiera treści i propozycje metod wyzwalających aktywność dziecka i tworzących warunki do jego pełnego rozwoju w pięciu kategoriach :rozwój fizyczny, rozwój intelektualny, rozwój duchowy, rozwój społeczny, rozwój artystyczny, Kategorie te zawierają w sobie treści zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Optymistyczny przedszkolak

Największy nacisk położony jest na realizację następujących celów:

  • wychowanie dzieci tak, aby sprawiały radość dorosłym i aby dobrze im się wiodło,
  • wyrabianie postawy optymizmu,
  • nauczenie dzieci jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować,
  • wspomaganie dzieci w odróżnianiu dobra od zła i kształtowanie kompetencji społecznych, współpracy, współdziałanie, szacunku - czyli wyrabianie cech optymistycznego przedszkolaka,
  • zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania siebie i otaczającego świata, poczucia odpowiedzialności za siebie, rozumienia otaczającej rzeczywistości,
  • konstruowania dziecięcej wiedzy - ogólny rozwój wychowanków,
  • stwarzanie korzystnych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości i uzdolnień, wspieranie ich w tym rozwoju, aż do osiągnięcia sukcesu.


Realizacja wymienionych celów, a tym samym wychowanie "optymistycznych przedszkolaków" odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw sprzyjających rozwojowi optymizmu u dzieci, jak i również dbaniu o wrodzone predyspozycje i talenty naszych wychowanków.

Nasze przedszkole posiada tytuł "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE" - Certyfikat Nr 0054/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Uroczyście obchodzimy Ogólnopolski Dzień Optymizmu (10 maja) , uczestniczymy również w wielu ogólnopolskich konkursach min. plastycznych, muzycznych i fotograficznych organizowanych przez Optymistyczne Przedszkola.

do góry