Fundusze Europejskie

Plan dnia

Oferujemy trzy posiłki dziennie

 • Śniadanie - godz. 8.15
 • Obiad (II danie) - godz. 11.30
 • Zupa - godz. 13.30
 • Podwieczorek - po godz. 14.30

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 • 6.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach wg zainteresowań dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne ,czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, tworzenie okazji do wymiany informacji ,kontakty z rodzicami.
 • 8.00 – 8.15 Przygotowanie do śniadania ,czynności samoobsługowe porządkowe.
 • 8.15 – 9.00 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania , wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów.
 • 9.00 – 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową ; zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 • 9.30 – 9.45 Gry i zabawy ruchowe.
 • 9.45 – 10.15 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową; zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 • 10.15 - 11.15 Zabawy ,gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka , zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze ,zajęcia sportowe , prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania , podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno– technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.
 • 11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne.
 • 11.30 – 12.00 Obiad ( II danie).
 • 12.00 – 13.15 Odpoczynek poobiedni , kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, oddziaływanie na system nerwowy dziecka w oparciu o poezję, muzykę, grupy najmłodsze – leżakowanie, zabawy dowolne w sali lub powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. zabawy ruchowe, konstrukcyjne zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
 • 13.15 – 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe.
 • 13.30 – 14.00 Obiad (I danie - zupa).
 • 14.00 – 17.00 Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek (14.30), zajęcia w małych zespołach, rozmowy indywidualne, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci.
do góry