Fundusze Europejskie

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W OLEŚNICY

ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSZKOLU

§ 1

 1. Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  2. przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.
  5. zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Oleśnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7, w którym funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica. Siedzibą Gminy Miasto Oleśnica jest Rynek-Ratusz.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię.
 6. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

 

 

Pełna treść dokumentu dostępna jest w pliku do pobrania:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-02-20 Statut Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
ilość pobrań: 429
Statut Przedszkola nr 6 w Oleśnicy 519.81KB zobacz
do góry